EĞİTSEL OYUN ÖRNEKLERİ

2009-03-03 21:48:00

OYUN 1

OYUNUN ADI:El Çarpma Oyunu

OYUNUN YERİ:Sınıf

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:8-14 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Dikkat ve karar vermeyi geliştirebilme

OYUNUN AÇIKLAMASI: Öğretmenin elinde bir top vardır. Öğretmen topu yere vurduğun da öğrencilerin aynı anda el çarpmasını ister. Topu yere vurduğunda el çarpmayan yada geç kalan öğrenci yanar. Oyun en son kişi kalana kadar devam eder.

OYUN 2

OYUNUN ADI:Kar Yağmur Oyunu

OYUNUN YERİ:Sınıf

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Dikkat ve karar vermeyi geliştirebilme

OYUNUN AÇIKLAMASI: Bir başkan seçilir.  Başkan bütün sınıfı görebilecek bir yerde durur. Oyuna başlama ise “fırtına” deyince bütün sınıf ellerini dizine vurur. “kar” deyince elleri göğsüne “yağmur” deyince elleri yukarda şaklatırlar. Başkan birkaç kez düzenli olarak bu isimleri söyler. Daha sonra oyuncuları şaşırtmak için bu isimleri değişik (karışık) şeklinde söyler. Şaşıranlar oyundan çıkar, en son kalan alkışlanır. Başkan oyunu tekrar etmeli oyuncuların ve yaptığını görebilmelidir. Bu dikkat geliştiren bir oyundur.


OYUN 3

OYUNUN ADI:Mevsimler Oyunu

OYUNUN YERİ:Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:Hentbol Topu

OYUNUN SÜRESİ:1-2 Dakika (kişi başına)

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların çeviklik ve karar vermeyi geliştirebilme

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular “ilkbahar” “yaz” “sonbahar” “kış” mevsimlerini alarak dört eşit gruba ayrılırlar. Her grup kendileri için belirlenen bir köşeye giderler her grup kendi arasında birer oyuncu seçer ve ortaya gönderir. Bu  seçilenlerin görevi grupların ve  değişimi sırasında kendi grup oyuncularının dışındaki oyuncuları vurmak ve onları kendi gruplarına katmaktır. Öğretmen ilkbahar-kış- derse iki grup oyuncuları birbirlerinin köşesine vurulmadan gitmeye çalışırlar. Köşe değiştirirken vurulan oyuncular takımına (-) sayı kazandırır.En az (-) sayı alan gruplar sırasıyla 1-2-3-4 olur veya vurulan oyuncular vuran oyuncunun grubuna geçer, en çok oyuncu avlayan takım oyunu kazanır.
Öğretmen aynı anda “kış-sonbahar; yaz-ilkbahar” diyerek iki grubu birden harekete geçirebilir.

OYUN 4

OYUNUN ADI: Dönen İpten Sıçrama

OYUNUN YERİ:Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:İp ve Ağırlık

OYUNUN SÜRESİ:Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: 8-12

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Dikkat ve takip Özelliklerinin Geliştirmesi

OYUNUN AÇIKLAMASI: Oyuncular dairede muntazam olarak yan yana yerleşirler. Ortadaki oyuncunun elinde, dairenin yarı çap uzunluğunda bir ip bulunur.  İpin ucuna hafif bir ağırlık bağlanır. Lastik ayakkabı, kum torbası vs. ortadaki oyuncu kendi etrafında dönerek ipi kenarlardaki oyuncuların ayaklarına değdirmeye çalışır. İpin Yerden yüksekliği 20-30 cm kadardır. Oyuncular Zamanında sıçrayarak ipin ayakların altından geçmesini sağlarlar. İp hangi oyuncunun ayağına değerse ortadaki oyuncu ile yer değiştirir.OYUN 5

OYUNUN ADI: Çift Dairede Stafet

OYUNUN YERİ:Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:İki Adet Top

OYUNUN SÜRESİ:Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:

OYUNCU SAYISI: 8-12

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Dikkat ve zamanlamanın Geliştirilmesi

OYUNUN AÇIKLAMASI:Her iki takım ayrı bir ilk oyun çemberinde yüzleri merkeze dönük pozisyonda eşit aralıklarla sıralanır. Her iki takım kaptanına birer top verilir. Öğretmenin “başla” komutu ile kaptanlar yan atışı kullanarak yanındaki arkadaşlarına atarlar. Her takımın oyuncuları topu sat ibresi yönünde yanındaki arkadaşına atmaya devam eder. Topu düşüren oyuncu gidip ve yerine geldikten sonra arkadaşına atacaktır. Topun daire etrafında iki kez dolaşımı ilk tamamlayan takım yarışı kazanacaktır. Kaptan top kendisine gelince dolaşım sayısını yüksek sesle söyleyecektir. Oyunda dolaşım sayısı istenildiği kadar arttırılabilir.

OYUN 6

OYUNUN ADI:Hatip

OYUNUN YERİ:Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:1-2 Dakika (kişi başına)

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların güzel ve hızlı konuşma yeteneklerini geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI: Sınıftan bir öğrenci seçilir. Bir öğrenci, öğretmen tarafından seçilen bir konu hakkında hiç durmadan belli bir sürede güzel konuşmaya çalışır. Kim, aldığı konuda daha güzel konuşursa ödüllendirilir.OYUN 7

OYUNUN ADI:El Çarpma Oyunu
OYUNUN YERİ:Sınıf
OYUNUN SEVİYESİ:8-14 yaş ve üzeri
OYUNCU SAYISI: Bir sınıf
OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Dikkat ve karar vermeyi geliştirebilme
OYUNUN AÇIKLAMASI: Öğretmenin elinde bir top vardır. Öğretmen topu yere vurduğun da öğrencilerin aynı anda el çarpmasını ister. Topu yere vurduğunda el çarpmayan yada geç kalan öğrenci yanar. Oyun en son kişi kalana kadar devam eder.

OYUN 8

Oyunun Adı: Ebeye Değme Oyunu
Oyunun Yeri: Bahçe
Araç-Gereç: Tebeşir
Oyun Süresi: 1 ders saati
Oyunun Seviyesi: İlköğretim 2. sınıf
Oyuncu Sayısı: Tüm sınıf öğrencileri
Eğitsel Değeri ve Amaç
1. Beraber oynamayı grup çalışmasını geliştirir
2. Dikkati ve refleksi geliştirir
Açıklama: Tebeşirle bahçeye büyük bir çember çizilir öğrenciler çemberin etrafına yüzleri çembere dönük şekilde sıralanırlar. Bir ebe üç koruyucu seçilir. Çemberin ortasına ebe geçer. 3 koruyucu da onun etrafında dolanırlar. Çemberin dışındaki öğrenciler koruyuculara yakalanmadan ebeye değmeye çalışırlar. Koruyucuya yakalanan öğrenci oyun dışı kalır. Koruyucuya yakalanmadan ebeye değen öğrenci ebe olur. Çember dışında kalan son üç öğrenci oyunun galibidir.
Oyunun Kuralları Çemberin dışındaki öğrenciler ebeye değmeye çalıştıktan sonra yine çemberin dışında durmak zorundadırlar.

OYUN 9

Oyunun Adı: İsabet Oyunu
Oyunun Yeri: Bahçe
Araç-Gereç: 3 Top Yüksek kasa tebeşir
Oyunun Süresi: 1 ders saati
Oyunun Seviyesi: İlköğretim 3. Sınıf
Oyuncu Sayısı: Tüm sınıf öğrencileri
Eğitsel Değeri ve Amacı
1. Öğrencilerin bakış ve uygulamada isabet yeteneklerini geliştirmek
2. El kol kasalarının gelişimine yardımcı olmak
Açıklama: Öğrenciler iki gruba ayrılır aralarında 20 m uzaklık olacak şekilde ayrılıp birbirlerini görecek şekilde arka arkaya sıraya girerler. Önlerine başlangıç çizgisi çizilir gruplardan 10 m uzağa tam ortaya yüksek bir kasa konur kasanın üzerine de top konur. Her gruba birer top verilir.
Öğrencilerden sırayla kasanın üstündeki topa ellerindeki topları atmaları ve kasadaki topu diğer grup tarafına düşürmeleri istenir. Kasadaki topu vurup diğer tarafa düşüren öğrenci grubuna iki puan kazandırır. Topu bir gruptan bir öğrenci atar sonra diğer gruptan bir öğrenci atar topu atan öğrenci kasadaki topu düşerse de düşürmese de sıranın en arkasına geçer. Tüm grup öğrencilerinin toplam 2 atış hakları vardır.
Oyunun Kuralları
1. Oyuncular başlangıç çizgisini geçip topu atamazlar
2. Her öğrencinin toplam 2 top atma hakkı vardır
Ceza: Başlangıç çizgisini geçerek top atan öğrencinin atışı sayılmayarak öğrenci sıranın en arkasına geçer.OYUN 10

Oyunun Adı: Bildim, Çizdim, Kazandım

Oyunun Yeri: Bahçe
Araç-Gereç: Kronometre, Soru kağıtları, Tebeşir
Oyunun Süresi: 10 dk. (Değiştirilebilir)
Oyunun Seviyesi: İlköğretim 4. Sınıf
Oyuncu Sayısı: Tüm Sınıf Öğrencileri
Eğitsel Değeri ve Amaç
1. Öğrencilerin bacak kaslarının gelişimini yardımcı olmak
2. Süreli oynandığından hız kavramını kullandırabilmek
3. Oyunla beraber matematiksel 4 işlem yeteneğini geliştirmek
4. Takım çalışması ile beraberliği öğretmek
Açıklama: Öğrenciler iki grup oluşturup arka arkaya sıralanır. İki öğrenci soru sormak amacıyla grup dışındadır. Grupların yan yana durduğu yere başlangıç çizgisi çizilir. Gruplardan 3 m kadar ileriye başka bir çizgi çizilir. Soru soracak öğrenciler ikinci çizginin üstünde sağda ve solda dururlar. İkinci çizgiden 7 m kadar uzağa da üçüncü çizgi ve çetele bölümleri çizilir. Grup başındaki oyunculara birer tebeşir verilir. Soru soracak öğrencilere de 4 işlem soru kağıtları verilir. Kronometre çalıştırılır ve oyun başlar. İlk sıradaki oyuncu koşarak kendi grubunun soru soracak oyuncusunun önüne gelir sorusunu dinler ve yanıt verir. Yanıt doğruysa koşmaya devam eder ve kendi grubunun çetele bölümüne bir çizgi çizer. Grubuna doğru koşup tebeşiri sıradaki arkadaşına verir kendisi sıranın arkasına geçer. Tebeşiri alan oyuncu yola çıkar yine sorusunu dinler doğru yanıt verirse o da çetele bölümüne gidip bir çizgi çizer geri dönüp sıradaki arkadaşa tebeşiri verip sıranın en arkasına geçer oyun böyle devam eder. Ayarlanılan süre bitmedikçe bu işlem tekrar tekrar yapılır. Süre bittiği anda herkes durur soru soranlar grupların çetele bölümlerindeki çizgileri sayarlar. Hangi grubun çizgisi daha çoksa yarışmayı o grup kazanmış olur.
Oyunun Kuralları
1. Oyuncular başlangıç çizgisini geçip bekleyemezler
2. Oyuncular soru soranların önünde dururken de çizgiyi geçemezler
3. Oyuncular soruya doğru cevap vermeden yola çıkamazlar
4. Çetele bölümüne 1 oyuncu bir seferde birden fazla çizgi çizemez.
Ceza
1. Oyuncular sınır çizgilerinin herhangi birini gereksiz yere geçerlerse o anda oynayan oyuncu oyuna en baştan başlar
2. Çetele bölümüne bir seferde birden fazla çizgi çizen öğrencinin grubu yenik sayılır

OYUN 11

Oyunun Adı: İmdat Oyunu
Oyunun Yeri: Spor Salonu veya Bahçe
Araç-Gereç: Tebeşir
Oyunun Süresi: Oyunu Herhangi Grup Tamamlayınca Oyun Biter
Oyunun Seviyesi: İlköğretim 3. Sınıf
Oyuncu Sayısı: Tüm sınıf Öğrencileri
Eğitsel Değeri ve Amaç
1. Öğrencilerin bacak kaslarının gelişimine yardımcı olmak.
2. Yarışı ilk bitirme amacı olduğu için hızlı hareket etme ve başarı sağlamak için çaba harcamak
3. Takım çalışması yapıldığından başarının arkadaşlarıyla beraber kazanılıp paylaşıldığını öğrenmek.
Açıklama: Alana tebeşirle uzun bir çizgi çizilir çizginin sağına ve soluna 8-10 m uzaklığına eşit uzaklıklarla 2 kale çizilir. Oyuncular çizginin iki kenarına iki grup halinde kalelerini görecek şekilde sıralanırlar. Gruplardan birer kaptan seçilip kaleye konulur. Oyun başlayınca kaptanlar kendi kümelerine gidip en baştaki oyuncuyu elinden tutup kaleye getirir. Kaleye yeni katılan kaptan olur. Eski kaptan işi bitince kalenin yanında bekler. Yeni kaptan kendi grubuna gider sıradaki bir kişiyi daha elinden tutup kaleye getirir. Kaleye yeni gelen oyuncu kaptan olur oda aynı işlemi tekrarlar. Bu sırada kaleye gitmek için sırada bekleyen oyuncular imdat diye bağırır. Grup kalesine gruptaki tüm oyuncular gelince oyun biter. En son kaptan olan oyuncu oyunun bittiğini belirtmek için ortadaki uzun çizgiye basar. Hangi takım daha hızlı grup kalesine dolarsa oyunu o grup kazanır.
Oyunun Kuralları
1. Oyuncular çizilen uzun çizgiden diğer grup oyuncularının yanına geçemezler
2. Sırayla her oyuncu kaptan olmak zorundadır.
3. Kaptanlar oyuncuların kaleye sırayla götürmek zorundadır.
4. Kaleye oyuncu getiren kaptan işi bitince kalenin yanında beklemek zorundadır.
5. Kaptanın elini tutmadan hiçbir oyuncu yola çıkamaz.
6. Oyun bittiğinde en son kaptan olan oyuncu orta çizgiye basmak zorundadır.
Ceza
1. Kaptan oyuncuyu elinden tutmadan kaleye getirmek isterse ya da getirirse
2. Kaptanı beklemeden oyuncu yola çıkarsa süre değişmeden cezalı grup oyuna en baştan başlar.

271090
0
0
Yorum Yaz