MASA TENİSİ OYUN KURALLARI ...

2009-02-25 21:20:00

MASA TENİSİ OYUN KURALLARI


1.1. MASA
1.1.1.Oyun yüzeyi olarak tanımlanan masa üst yüzeyi, 2.74 m uzunluğunda ve 1.525 m
eninde bir dikdörtgen olacak ve zeminden 76 cm yükseklikte yatay bir düzlemde bulunacaktır.
1.1.2. Oyun yüzeyi, masa üst düzeyinin düşey kenarlarını içermeyecektir.
1.1.3. Oyun yüzeyi., her yerinde, 30 cm yükseklikten bırakılan standart bir topun
yaklaşık 23 cm sıçrama sağlayacağı herhangi bir malzemeden yapılabilir.
1.1.4. Oyun yüzeyi yeknesak koyu bir renk ve mat olacaktır. Üst yüzeyin 2.74 m
uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz kenar çizgileri,
1.525 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz uç çizgileri bulunacaktır.
1.1.5. Oyun yüzeyi, uç çizgilerine paralel olarak uzanan düşey bir ağ ile iki eşit sahaya
bölünecek ve her saha bütün alanında kesintisiz tek parça olacaktır.
1.1.6. Çift yarışmaları iç in her saha, kenar çizgilerine paralel uzanan 3 mm eninde beyaz
bir orta çizgisi ile eşit yarı sahaya bölünecektir. Orta çizgi, her iki sahada da sağ ayrı
sahaların bir parçası kabul

1.2. AĞ TAKIMI

1.2.1. Ağ takımı; ağ, ağın askı kordonu, destek çubukları ve bunları masaya tutturan kenetlerden
oluşacaktır.
1.2.2. Ağ, dış kenarları her iki yanda masa kenar çizgilerinden 15.25 cm dışarıda olan. 15.25. cm yüksekliğindeki destek çubuklarına tutturulmuş bir askı kordonuna asılı olacaktır.
1.2.3. Ağın üstü, bütün uzunluğu boyunca. oyun yüzeyinden 15.25 cm yükseklikte bulunacaktır.
1.2.4. Ağın altı, bütün uzunluğu boyunca, mümkün olduğu kadar oyun yüzeyine, yan uçları ise
mümkün olduğu kadar destek çubuklarına yakın olacaktır.

1.3. TOP
1.3.1. Top çapı 40 mm. olan bir küre olacaktır.
1.3.2. Topun ağırlığı 2.7 gr olacaktır.
1.3.3. Top, selüloit veya benzer bir plastik malzemeden yapılmış, beyaz veya turuncu
renkte ve mat olacaktır.

1.4. RAKET

1.4.1. Raket, herhangi bir boyut, şekil ve ağırlıkta olabilir. Ancak tablası eğilmez, sert ve düz yüzeyli
olacaktır.
1.4.2. Tabla kalınlığının en az % 85'i doğal tahta olacaktır. Tablanın içindeki yapıştırıcı tabakası,
karbon lifi, cam lifi veya sıkıştırılmış kağıt gibi lifli malzemeler ile sıkıştırılmış olabilir. Ancak bu
 tabakalar toplam kalınlığın % 7,5'u veya 0.35 mm'den daha kalın olmayacaktır. (Hangisi daha küçük ise).
1.4.3. Tablanın topa vurmak için kullanılan yüzü, yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 2 mm'den
çok olmayan, pütürleri dışa doğru, basit bir pütürlü lastikle, yada yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı
4 mm'den çok olmayan, pütürleri içeri veya dışarı doğru sandviç lastikle kaplanmış olacaktır.
1.4.3.1. Basit pütürlü lastik, bütün yüzeyi boyunca cm2'de 10'dan az, 50'den çok olmayan düzgün
dağılmış pütürlü, doğal veya sentetik, tek tabakalı gözeneksiz bir lastiktir.
1.4.3.2. Sandviç lastik, kalınlığı 2 mm'den çok olmayan basit pütürlü bir dış tabaka ile kaplanmış
gözenekli bir lastik tabakasıdır.
1.4.4. Lastik kaplama malzemesi tablayı tamamen kaplamalı, ancak taşmamalıdır. Sadece, t
ablanın raket sapına en yakın ve parmaklarla kavranan kısmı kaplanmamış bırakabilir veya
herhangi bir malzeme ile kaplanabilir.
1.4.5. Tabla, tabla içindeki her tabaka ve kaplama malzemesinin her tabakası veya tablanın t
opa vurmadan kullanılan yüzündeki yapıştırıcı, sürekli, kesintisiz ve her yerinde aynı kalınlıkta
olacaktır.
1.4.6. Tablanın kaplı yüzündeki kaplama malzemesinin yüzeyi veya kaplamasız tabla yüzü;
mat bir yüzde canlı kırmızı, diğer yüzde siyah olacaktır.
1.4.7. Yüzeyin sürekliliğinde ve renginin tek düzeliğinden kaza sonucu oluşan küçük sapma ve
 aşınmalara, yüzeyin niteliği önemli ölçüde değiştirmediği sürece izin verilebilir.
1.4.8. Oyunun başlangıcında veya oyun içinde raketini değiştirdiğinde, her oyuncu, rakibine ve
hakeme kullanacağı raketi gösterecek ve incelemelerine izin verecektir.

1.5. TANIMLAMALAR

1.5.1. Ralli, topun oyunda olduğu süredir.
1.5.2. Top, servis amacıyla yukarıya doğru atılmadan önce serbest elin ayasında sabit
 olarak durduğu son andan; rallinin let veya sayı olarak sonuçlandığı ana kadar oyundadır.
1.5.3. Let; sonucun skora yansıtılmadığı rallidir.
1.5.4. Sayı;sonucun skora yansıtıldığı rallidir.
1.5.5. Raket eli; raketi tutan eldir.
1.5.6. Serbest el, raketi tutmayan eldir.
1.5.7. Vuruş, topa elde tutulan raketle veya bilek altında olmak kaydıyla raket eli ile
yapılan temastır.
1.5.8. Oyuncunun topu engellemesi topun rakip tarafından yapılan son vuruştan sonra,
kendi uç çizgisini geçmeden, oyun yüzeyinin üstünde veya oyun yüzeyi üstünden
geçmekte iken, kendi sahasına değmeden kendisine, giydiği veya taşıdığı herhangi
bir şeye dokunmasıdır.
1.5.9. Servisçi; bir rallide topa ilk vuran oyuncudur.
1.5.10. Karşılayıcı; bir rallide topa ikinci vuran oyuncudur.
1.5.11. Hakem; yarışmayı yönetmek için görevlendirilen kişidir.
1.5.12. Yardımcı hakem; belli kararlarda hakeme yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş
kişidir.
1.5.13. Oyuncunun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey tanımına; top dışında ralli başında
giymekte veya taşımakta olduğu her şeyi içerir.
1.5.14. Top, ağ ile destek çubukları veya ağ ile oyun yüzeyi arası dışında, nereden geçerse
geçsin, ağ takımının üstünden veya etrafından geçmiş sayılacaktır.
1.5.15. Uç çizgisinin, masanın her iki yanından sonsuza dek uzandığı kabul
edilecektir.

1.6. İYİ BİR SERVİS

1.6.1. Servis başlangıcında top, oyun yüzeyinden daha yukarı seviyede ve uç çizgisinin gerisinde,
servisçinin açık ve düz olarak duran servis elinin ayasında serbest ve hareketsiz olarak durmalıdır.
1.6.2. Daha sonra, servisçi; topu, falso verdirmeden serbest el ayasını terk ettikten sonra en az
16 cm yükselecek şekilde, dikeye yakın doğrultuda yukarıya doğru atacaktır.
1.6.3. Servisçi, topa yörüngesinin, en üst noktasından düşmeye başladıktan sonra vuracaktır.
Öyle ki top önce kendi sahasına değecek, ağ takımının üstünden veya etrafından geçerek
karşılayıcının sahasına değecektir. Çift yarışmalarında ise top sırasıyla servisçinin ve karşılayıcının
 sağ yarı sahalarına değmelidir.
1.6.4. Top ve raket, topun yukarıya doğru atılmasından önce serbest elin ayasında hareketsiz
olarak durduğu son andan, vurulduğu ana kadar, oyun yüzeyinden daha yukarı seviyede bulunmalıdır.
1.6.5. Topa vurulduğu anda top, servisçinin uç çizgisinin gerisinde olmalı, ancak servisçinin kol,
baş veya bacağı dışında, gövdesinin kendi uç çizgisinden en uzak kısmından daha geride
olmamalıdır.
1.6.6. İyi bir servis atışının gereklerinin yerine getirildiğinin hakem veya yardımcı hakem
 tarafından görülebilmesini sağlayacak şekilde servis atılmasından servisçi sorumludur.
1.6.6.1.
Eğer
hakem servisin kurallarına uygunluğundan şüphe duyar, ancak kendisi veya
yardımcı hakem, servisin kurallara uymadığından da emin olamazsa, hakem maçta ilk olayda,
aleyhte sayı vermeksizin oyuncuyu uyarabilir.
1.6.6.2. Maçta, aynı oyuncunun veya çift maçında eşinin bundan sonraki aynı veya başka bir sebeple
şüpheli görülen servis atışlarında, karşılayıcı bir sayı kazanacaktır.
1.6.6.3. İyi bir servis atışının gereklerinin yerine getirilmesinde açık bir kusur varsa, servisçi uyarılmayacak
ilk ve sonraki her kusurunda sayı kaybedecektir.
1.6.7. Kuraldışı olarak hakem, fiziksel özür nedeniyle yerine getirilemeyen bazı iyi servis gereklerini,
maç başlamadan önce kendisine bildirilmiş olmak kaydıyla aramayabilir.

1.7. İYİ BİR KARŞILAMA

1.7.1. Servis atışından veya bir karşılamadan sonra, topa, ağ takımının üstünden veya etrafından,
doğrudan veya ağ takımına değerek geçip rakibin sahasına değecek şekilde vurulacaktır.

1.8. OYUN DÜZENİ

1.8.1. Tek yarışmalarında, önce servisçi iyi bir servis atacak, sonra karışlayıcı
iyi bir karşılama yapacak, daha sonra servisçi ve karşılayıcı sırayla iyi karşılama
yapacaklardır.
1.8.2. Çiftlerde, iyi servisten sonra karşılayan iyi karşılama yapacak, sonra servisçinin eşi,
daha sonrada karşılayanın eşi iyi karşılama yapacaktır. Bundan sonra her oyuncu
bu sıra ile iyi karşılama yapacaktır.

1.9. LET
1.9.1. Ralli, aşağıdaki hallerde let olarak değerlendirilecektir.
1.9.1.1. Geçerli bir serviste top, ağ takımının üzerinden veya yanından geçerken ona
dokunursa, serviste top ağ takımının üzerinden veya etrafından geçerken ona
dokunur ve top karşılayan veya eşi tarafından engellenmişse,
1.9.1.2. Servis, karşılayan oyuncu veya çift hazır değilken atılmışsa, karşılayan veya eşin
 tarafından topa vurmaya girişiminde bulunmamaları kaydıyla,
1.9.1.3. Servis veya karşılamada başarısızlık veya kurallara uyamama, oyuncunun kontrolü
dışında bir etkenden kaynaklanmışsa,
1.9.1.4.
Eğer oyun, hakem veya yardımcı hakem tarafından durdurulursa,
1.9.2. Oyun aşağıdaki hallerde durdurulabilir.
1.9.2.1. Servis atma, karşılama sırasının veya saha değişimi hatasının düzeltilmesi amacıyla,
1.9.2.2. Çabuklaştırılmış sistem uygulamasına geçiş amacıyla,
1.9.2.3. Bir oyuncuyu uyarmak veya cezalandırmak amacıyla,
1.9.2.4. Oyun koşulları, ralli soncunu etkileyecek şekilde bozulmuşsa.

1.10 SAYI

1.10.1. Ralli, let olmadıkça, oyuncu aşağıdaki hallerde sayı kazanacaktır.
1.10.1.1. Rakibi iyi bir servis atışı yapamazsa,
1.10.1.2. Rakibi iyi bir karşılama yapamazsa,
1.10.1.3. Top, oyuncunun servis atışından veya karşılamasından sonra, rakibi tarafından
 vurulmadan önce, ağ takımı dışında herhangi bir şeye değerse,
1.10.1.4. Top rakibinin vuruşundan sonra, kendi sahasına değmeden uç çizgisini geçerse,
1.10.1.5.
Rakibi topu engellerse,
1.10.1.6. Rakibi, topa art arda iki kez vurursa,
1.10.1.7. Rakibi, topa, yüzeyi 2.4.3, 2.4.4 ve 2.4.5 maddelerinde belirtilen özelliklere uymayan
bir yanı ile vurursa,
1.10.1.8. Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey, oyun yüzeyini hareket ettirirse,
1.10.1.9. Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey, ağ takımına değerse,
1.10.1.10. Rakibinin serbest eli, oyun yüzeyine değerse,
1.10.1.11. Rakip çift, topa ilk servisçi ve ilk karşılayanla belirlenen uygun sıra dışında vurursa,
1.10.1.12. Çabuklaştırılmış sistemde, 2.15.2. maddesinde belirtilen halde.
1.11. SET

1.11.1.
Bir set, her iki oyuncu veya çift 10 sayıya ulaşmamış olmak koşulu ile ilk önce 11 sayıya ulaşan oyuncu veya
çift tarafından kazanılır.
Her iki oyuncu veya çiftin 10'ar sayıya ulaşmış olmaları halinde,
ilk önce 2 sayılık bir farka ulaşan oyuncu veya çift seti kazanır.
1.12. MAÇ

1.12.1. Bir maç, herhangi bir tek sayıdaki setlerin çoğunluğun kazanılmasıyla sona erer.

1.13. SERVİS VE SAHA SEÇİMİ
1.13.1. İlk servis, ilk karşılama ve daha seçimi hakkı kura ile belirlenir ve kurayı kazanan,
ilk servisçi veya ilk karşılayan olmayı veya istediği sahada başlamayı seçebilir.
1.13.2. Kur'ayı kazanan oyuncu veya çift, ilk servis veya ilk karşılama ya da istediği sahada
başlama hakkını seçtikten sonra, diğer oyuncu veya çift diğer seçeneği kullanma hakkına sahip olacaktır.
1.13.3. Her 2 sayıdan sonra, karışlayıcı oyuncu veya çift, servisçi oyuncu veya çift olacak ve
set sonuna kadar bu şekilde sürecektir. Ancak her iki oyuncu veya çift 10'ar sayıya
ulaşırlarsa veya çabuklaştırılmış sisteme geçilmişse, servis atma ve karşılama sırası
aynı şekilde devam edecek, ancak her oyuncu sırası geldiğinde sadece bir
servis atacaktır.
1.13.4. Çift yarışmasının her setinde, ilk servis atma hakkına sahip çift, kendi aralarında
 ilk servisi kimin atacağını belirleyecek, ilk sette karşılayıcı çift kendi aralarında ilk
karşılayanın kim olacağını kararlaştıracaktır. Takip edilen setlerde, ilk servisçi belirlendikten
sonra, bir önceki sette bu oyuncuya servis atan oyuncu ilk karşılayan olacaktır.
1.13.5. Çiftlerde her servis değişiminde, önceki karşılayıcı servisçi, önceki servisçinin eşi ise karşılayıcı olacaktır.
1.13.6. Bir sette ilk servisçi olan oyuncu veya çift, bir sonraki sette ilk karşılayan olacaktır.
Çift yarışmasının mümkün olan son setinde çiftlerden biri 5 sayıya ulaştığında,
takip eden
servis karşılama durumunda olan çift, kendi aralarında servis
karşılama sırasını değiştirecektir.
1.13.7. Her sette, oyuncu veya çiftler, saha değiştirecektir. Ayrıca, yarışmanın mümkün olan son
setinde, taraflardan biri 5 sayıya ulaştığında, taraflar yine saha değiştirecektir.

1.14. SIRA DIŞI SERVİS ATMA VEYA KARŞILAMA, SAHA DEĞİŞİMİ

1.14.1.
Eğer bir oyuncu sırası olmadığı halde servis atar veya karşılama yaparsa, hata fark
edildiği anda hakem oyunu durduracaktır. Yarışmanın başlangıcında belirlenen sıraya göre,
erişilmiş olan skorda hangi oyuncunun servisçi, hangi oyuncunun karşılayıcı olması gerektiği
belirlenecek ve doğru düzenleme ile oyun yeniden başlayacaktır. Çift yarışmalarında ise doğru sıra, oynanmakta olan setin başında ilk servis hakkı olan çiftin yaptığı tercih dikkate alınarak belirlenir.
1.14.2. Oyuncular gerektiği zamanda saha değiştirilmemişse, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracaktır. Erişilen skorda, yarışma başında belirlenen düzene göre tarafların hangi sahada
bulunmaları gerektiği karşılaştırılacak ve doğru düzenleme ile oyun yeniden başlayacaktır.
1.14.3. Ancak her koşulda, hatanın anlaşıldığı andan önceki bütün sayılar geçerli olacaktır.
1.15. ÇABUKLAŞTIRILMIŞ SİSTEM

1.15.1. Her iki oyuncu veya çiftin en az 9'ar sayıya ulaşmaları hali dışında, bir set
10 dakikalık oyun süresi sonunda bitmemiş ise veya her iki oyuncu veya çiftin istekleri
 halinde daha önce herhangi bir zamanda çabuklaştırılmış sisteme geçilir.
1.15.1.1. Zaman limitine erişildiğinde top oyunda ise hakem oyunu durduracak,
 çabuklaştırılmış sisteme geçilerek oyun durdurulan rallideki servisçinin servisi ile yeniden başlayacaktır.
1.15.1.2. Zaman limitine erişildiğinde top oyunda değilse, oyun bir önceki rallide karşılayıcı olan oyuncunun servisi ile başlayacaktır.
1.15.2. Bundan sonra her oyuncu sırayla bir sayı için servis atacak ve karşılayıcı oyuncu
veya çift 13 iyi karşılama yaparsa karşılayan taraf bir sayı kazanacaktır.
1.15.3.
Eğer çabuklaştırılmış sisteme geçişmiş ise veya bir set 10 dakikadan uzun sürerse maçın,
takip eden
bütün setleri çabuklaştırılmış sistemle oynanacaktır.

SERVİS KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

(01.09.2002 tarihinden sonra geçerli olacaktır)
1.6.1. Servis atışı, topun servis atıcının açık duran serbest elinin ayasının içinde duruşu ile başlar.
1.6.4. Topun eli terk ettiği andan vurulduğu ana kadar, servis atıcının uç çizgisinin gerisinde ve oyun düzeyi hizasının
üzerinde olacaktır.
1.6.5. Topa vurulduğu anda, servis atıcı veya çiftler maçında eşinin, vücut veya giysilerinin hiçbir şekilde; top ile file
ayaklarının teşkil ettiği çizgi (alan) içinde bulunmayacaktır.
NOT : 1.6.5. maddesinde belirtilen alan top ile file tutucuları arasındaki hayali ÜÇGEN ALANDIR.

3. ULUSLARARASI YARIŞMALAR İÇİN YÖNETMELİK

2.1. YÖNETMELİK VE KURALLARIN KAPSAMI
2.1.1. Yarışma Çeşitleri
2.1.1.1. Uluslararası yarışma; birden fazla federasyonun oyuncularının, katılabileceği yarışmadır.
2.1.1.2. Uluslararası Maç; federasyonları temsil eden
takımlar arasındaki maçtır.
2.1.1.3. Açık Turnuva; Bütün federasyonların sporcularına açık olan turnuvadır.
2.1.1.4. Kısıtlı Turnuva; yaş grupları dışında, katılımın sadece belirlenmiş sporcu grupları ile
sınırlı tutulduğu turnuvadır.
2.1.1.5. Çağrılı Turnuva; katılımın sadece ismen davetli sporcularla sınırlandırıldığı turnuvadır.
2.1.2. Uygulanabilirlik
2.1.2.1. 2.1.2.2.'de belirtilen husus dışında, Masa tenisi oyun kuralları (2. Bölüm), Dünya,
kıta ve olimpiyat karışmalarında, açık turnuvalarda ve katılımcı federasyonlar başta türlü
 anlaşmamışlarsa, uluslararası yarışmalarda uygulanacaktır.
2.1.2.2. Konsey, icra komitesince belirlenen kural değişikliği denenmesi için bir açık turnuva
organizatörünü yetkili kılabilir.
2.1.2.3. Uluslararası Yarışmalar için, yönetmelik aşağıdaki hallerde uygulanacaktır.
2.1.2.3.1. Konseyce başka türlü kararlaştırılıp, katılımcı federasyonlara önceden aksi bildirilmedikçe,
dünya ve olimpiyat yarışmalarında,
2.1.2.3.2. İlgili kıta federasyonlarınca, katılımcı federasyonlara aksi önceden bildirilmedikçe, kıta yarışmalarında,
2.1.2.3.3. İcra komitesince başka uygulamalar için yetki verilip, bu uygulamaların 2.1.2.4. uyarınca katılımcılarla kabul
edildiği haller dışında uluslararası açık şampiyonalarında (2.7.1.2.),
2.1.2.3.4. 2.1.2.4.'de belirtilen hal dışında, Açık Turnuvalarda,
2.1.2.4. Bir açık turnuva, bu yönetmelik hükümlerinden herhangi birine uymuyorsa bu değişikliklerin
 şekli ve kapsamı katılım formlarında açıkça belirlenecektir. Formların doldurulup teslimi, katılımcının yarışma koşullarını, bu değişikliklerle kabulünün yazılı olarak onaylaması şartıyla kabul
edilecektir.
2.1.2.5. Kurallar ve Yönetmelikler bütün Uluslararası Yarışmalar için tavsiye edilmekle birlikte,
 yönetmeliğe uygun olmak kaydıyla, uluslararası kısıtlı ve çağrılı turnuvalarla uluslararası
 federasyonlara bağlı olmayan organlarca düzenlenen kabul görmüş uluslararası yarışmalar
 organizasyon yetkililerinin belirleyeceği kurallarla yapılabilir.
2.1.2.6. Üzerinde önceden anlaşma sağlanan ve yayınlanan yarışma kurallarında açıkça belirtilen değişiklikler dışında uluslararası yarışmalarda bu kuralların ve yönetmelik hükümlerinin
geçerli olduğu kabul
edilecektir.
2.1.2.7. Yönetmelik hükümlerinin ayrıntılı açıklamaları ve yorumları ile donatımın teknik özellikleri,
konseyce, teknik bültenler de, maç görevlileri turnuva başhakemleri için el kitaplarında yayınlanacaktır.
2.2. DONATIM VE OYUN KURALLARI 2.2.1.1
Yetki verilmiş ve onaylanmış donatım.
2.2.1.1. Oyun donatımının onayı ve yetki verilmesi, konsey adına donatım komitesince yürütülecektir.
 Konsey, bir yetki ve onayın devamını spor için zararlı bulursa, herhangi bir zamanda bu yetki ve onayı geri alabilir.
2.2.1.2. Bir açık turnuvanın katılım veya tanıtım formunda kullanılacak masanın marka ve rengi,
ağ takımının markası, topun marka ve rengi belirtilecek, malzeme ve donatımın seçimi,
yarışmanın yapıldığı ülke federasyonu tarafından ITTF'ce onaylanan marka ve tipler arasından
yapılacaktır.
2.2.1.3. Raketin topa vurmak için kullanılan her bir yüzündeki kaplamalar ITTF'ce geçerli onaya
sahip marka ve tipte olacak ve raket tablasına, markası ve ITTF simgesi vurma yüzeyinin
kenarında açıkça görülebilecek şekilde yapıştırılacaktır.
2.2.2. Giyim
2.1.2.2. Oyun giysisi, normal olarak kısa kollu forma, şort veya etek, çoraplar ve
spor ayakkabılarından oluşacaktır. Bunların dışında, örneğin eşofmanın tümü veya
bir parçası gibi başka giysiler, başhekimin izni olmadan giyilemez.
2.2.2.2. Forma, etek veya şortun ana rengi, forma yaka ve kolları dışında kullanılan topun
renginden açıkça farklı olacaktır.
2.2.2.3. Giysi, forma arka yüzünde, oyuncuyu, federasyonunu veya kulüp yarışmalarında
kulübünü belirten rakam veya harfler ve 2.2.4.9. yarınca reklamlar taşıyabilir.
2.2.2.4. Yarışmalarda organizatörler tarafından oyuncuyu tanımlamak üzere kullanılan
numaralara, giysideki reklamlara göre öncelik verilecek, formanın sırtında, orta yerde bulunacak ve
alanı 600 cm2'den büyük olmayan bir panel içinde yer alacaktır.
2.2.2.5. Giysinin ön ve yan yüzünde yer alan simge, yazı ve şekiller ve oyuncunun kullandığı
 takılar rakip oyuncuyu rahatsız edecek şekilde parlak, göz alıcı veya yansıtıcı olmamalıdır.
2.2.2.6. Giysiler, oyunun ciddiyetini bozacak, uygunsuz, hareket içeren yazı ve şekiller taşımayacaktır.
2.2.2.7. Giysinin kurallara uygunluğu veya kabul
edilebilirliği konusunda her sorun
başhekim tarafından çözümlenecek ve kararlaştırılacaktır.
2.2.2.8. Bir takım maçında yer alan veya aynı federasyonu temsel eden
çift maçı oynayan oyuncular,
çorap ve ayakkabılarında olası bir farklılık dışında bir örnek giyineceklerdir.
2.2.2.9. Rakip oyuncu ve çiftler, izleyicilerle kolayca ayırt edilebilmelerini sağlamak amacıyla yeterince farklı renklerde
forma giyeceklerdir.
2.2.2.10 Rakip oyuncular veya takımlar, benzer giysi taşıyorlar ve hangi tarafın giysi değiştireceği konusunda anlaşamıyorlarsa,
karar kura ile belirlenir.
2.2.2.11. Dünya şampiyonaları, olimpiyat yarışmaları veya uluslararası açık şampiyonalarda yarışan oyuncular kendi
federasyonlarınca onaylanan tipte forma, şort veya etek giyeceklerdir.

2.2.3. Oyun Koşulları

2.2.3.1. Oyun alanı 14 m'den kısa 7 m'den dar ve 5 m'den daha alçak olmayacaktır.
2.2.3.2. Oyun alanı, komşu oyun alanlarından ve izleyicilerden ayrılmasını temin eden
yaklaşık
75 cm yüksekliğinde, tümü aynı koyu renkte çevre panoları ile çevrelenecektir.
2.2.3.3. Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında, oyun yüzeyi yüksekliğinde ölçülen ışık şiddeti,
 oyun yüzeyinin her yerinde değişmez bir şekilde en az 1000 lux. oyun alanının diğer yerlerinde
en az 600 lux, diğer yarışmalarda, ışık şiddeti oyun yüzeyi üzerinde değişmez bir şekilde
en az 600 lux oyun alanının diğer yerlerinde en az 400 lux olacaktır.
2.2.3.4. Birden fazla masanın kullanımı halinde, ışık şiddeti, bütün masalar için aynı olacaktır.
Oyun salonunda arka planın aydınlatma seviyesi, oyun alanındaki en düşük seviyeden daha
yüksek olmayacaktır.
2.2.3.5. Işık kaynağı zeminden en az 5 m yükseklikte olacaktır.
2.2.3.6. Arka Plan genel olarak karanlık olacak, parlak ışık kaynakları içermeyecek veya
örtülmemiş pencerelerden veya başka aralıklardan gün ışığı almayacaktır.
2.2.3.7. Zemin, açık renk olmayacak, parlak yansıtma yapmayacaktır. Yüzeyi tuğla,
beton veya taş olmayacaktır. Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında ise zemin ahşap veya
ITTF tarafından onaylanmış marka ve tipte serilebilir sentetik malzeme olacaktır.
2.2.4. Reklamlar
2.2.4.1. Oyun alanı içinde reklamlar, sadece normal olarak oyun alanında bulunan araç ve
gereçlerde yer alacak ve ayrıca ilave özel reklam araçları bulunmayacaktır.
2.2.4.2. Floresan veya ışıltılı renkler oyun alanının hiçbir yerinde kullanılmayacaktır.
2.2.4.3. Çevre panolarının oyun alanına bakan iç yüzeylerinde yer alan yazı veya simgeler,
beyaz veya turuncu veya iki renkten çok renk içermeyecek, yükseklikleri 40 cm'den büyük olmayacaktır. Yazı veya simgelerin, arka plan rengi biraz koyu veya biraz açık tonlarında olması tavsiye edilmektedir.
2.2.4.4. Zemindeki ve masanın yan ve uç kenarlarındaki yazı ve simgeler arka plan rengin biraz koyu veya biraz açık tonlarında veya siyah olacaktır.
2.2.4.5. Oyun alanının zemininde, masanın iki ucunda ve iki yanında birer adet olmak ve
her biri 2.5 m2'lik alan içinde yer almak üzere en fazla 4 reklam bulunabilir. Reklamlar, çevre panolarından 1 m'den daha az ve uçlardakiler 2 m'den daha fazla uzaklıkta olmayacaktır.
2.2.4.6. Masanın her iki yan kenarının her bir yarısına bir, her bir uç kenarda bir geçici reklam yer alabilir. Geçici reklamlar, sabit reklamlardan açıkça ayrı bir şekilde yer almalı ve her biri
60 cm olan bir uzunluğu aşmamalıdır. Bu reklamlar, diğer masa tenisi malzemesi yapımcılarına ait olmayacaktır.
2.2.4.7. Ağ üzerindeki reklamlar, arka plan rengin biraz koyu veya biraz açık tonlarında
olacak ve üst kenarından itibaren 3 cm olan şerit içinde yer almayacak ve ağır diğer yanının görünmesini engellemeyecektir.
2.2.4.8. Hakem masaları veya oyun alanı içindeki diğer donatımın herhangi bir yüzünde yer alan reklamların toplam alanı 750 cm2 geçmeyecektir.
2.2.4.9. Oyuncu giysilerindeki reklamlar aşağıdaki sınırlamalara uyacaktır.
2.2.4.9.1. Toplam alanı 24 cm2'yi geçmemek üzere, üretici firmanın marka, sembol veya ismi,
2.2.4.9.2. Formanın önünde veya yanında toplam alanı 200 cm2'yi geçmeyen,
birbirinden açıkça ayrılmış en fazla 3 reklam,
2.2.4.9.3. Formanın sırtında 200 cm2'yi geçmeyen 1 reklam,
2.2.4.9.4. Şort veya etek üzerinde toplam alanı 80 cm2'yi geçmeyen en fazla 2 reklam,
2.2.4.10. Oyuncuların numaraları üzerindeki reklamlar 100 cm2'den büyük olmayacaktır.
2.2.4.11. Hakem giysilerindeki reklamlar 40 cm2'yi geçmeyecektir.
2.2.4.12. Oyuncu giysileri veya numaraları üzerinde tütün ürünleri, alkollü içkiler veya zararlı uyuşturucularla ilgili reklamlar bulunmayacaktır.

2.3. GÖREVLİLERİN YETKİLERİ
2.3.1. Başhakem
2.3.1.1. Bir bütün olarak her yarışma için bir başhakem atanacak, kimliği ve yeri,
katılanlara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.
2.3.1.2. Başhakem aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaktır.
2.3.1.2.1.
Kura yönetimi,
2.3.1.2.2. Maçların saat ve masa dağılımı,
2.3.1.2.3. Maç görevlilerinin atanması, gerektiğinde değiştirilmesi veya görevden alınması.
2.3.1.2.4. Maç görevlileri için turnuva öncesi brifing yapılması,
2.3.1.2.5. Oyuncuların temsil durumlarının kontrol edilmesi,
2.3.1.2.6. İvedi hallerde yarışmaların durdurulması,
2.3.1.2.7. Oyuncuların, maç sırasında oyun alanından ayrılabilmelerine karar verilmesi.
2.3.1.2.8. Alıştırma süresinin uzatılabilmesi,
2.3.1.2.9. Yarışma sırasında oyuncuların eşofman giyebilmeleri,
2.3.1.2.10. Oyun koşulları, oyun donatımı ve giysilerin uygunluğu dahil, yönetmelik ve
kuralların yorumu ile ilgili her türlü sorunun karara bağlanması,
2.3.1.2.11. Zorunlu duraklamalarda oyuncuların çalışma yapıp yapamayacaklarına ve nerede yapabileceklerine karar verilmesi,
2.3.1.2.12. Kötü davranışlar veya kuralların çiğnenmesi hallerinde gerekli disiplin önlemlerinin
alınması,
2.3.1.3. Yarışma yönetim komitesinin onayı ile başhakemin görevlerinden bazıları diğer kişilere
aktarılırsa, onların özel sorumluluk alanları, bulunacakları yerler katılanlara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.
2.3.1.4. Tüm yarışma boyunca başhakem veya yokluğunda yetkili vekili hazır bulunacaktır.
2.3.1.5. Başhakem gerekli gördüğünde, bir hakem veya yardımcı hakem veya vuruş sayısı her hangi
bir anda değiştirebilir. Ancak bu görevlilerin kendi yetkilerinde verdikleri kararı değiştiremez.
2.3.2. Maç Görevlileri

2.3.2.1. Her maç için bir hakem ve bir yardımcı hakem görevlendirilecektir.
2.3.2.2. Hakem, masanın yanında, ağ takımı hizasında oturacak ve ayakta duracaktır.
Yardımcı hakem, masanın diğer yanında, yüzü hakeme karşı oturacaktır.
2.3.2.3. Hakem aşağıdaki hususlarda sorumlu olacaktır:
2.3.2.3.1. Oyun koşullarının ve donatımın uygunluğunun kontrol edilmesi, varsa noksanların başhakeme rapor edilmesi,
2.3.2.3.2. 2.4.2.1.1. ve 2.4.2.1.2. maddelerinde belirtildiği şekilde, gelişigüzel bir top belirlemek,
2.3.2.3.3. Servis atma, karşılama ve saha seçimi için kura çekimi,
2.3.2.3.4. Servis kurallarının, fiziksel özür yüzünden yerine getirilemediği konusunda,
 karar vermek.
2.3.2.3.5. Servis, karşılama ve saha sıralarının kontrol edilmesi varsa hatalarının düzeltilmesi,
2.3.2.3.6. Her rallinin sayı veya let olarak sonucuna karar vermek,
2.3.2.3.7. Yönteme uygun olarak skorun duyurulması,
2.3.2.3.8. Zamanı geldiğinde çabuklaştırılmış sisteme geçilmesi,
2.3.2.3.9. Oyunun sürekliliğin sağlanması,
2.3.2.3.10 Öğüt verme ve davranış kurallarının çiğnenmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması,
2.3.2.4. Yardımcı hakem oyunundaki topun, masanın kendine yakın olan kısmında yan
yüze değiş değmediğine karar verir.
2.3.2.5. Hakem veya yardımcı hakemden her biri aşağıdaki hususlarda karar verebilirler:
2.3.2.5.1. Oyuncunun servis atışının kurallara uygun olmadığına,
2.3.2.5.2. Serviste topun, ağ takımının üstünden veya etrafından geçerken ağ takımına değdiğine,
2.3.2.5.3. Oyuncunun topu engellediğine,
2.3.2.5.4. Oyun koşullarının, ralli sonucunu etkileyecek şekilde bozulduğuna,
2.3.2.5.5. Alıştırma, oyun ve duraklama sürelerine,
2.3.2.6. Çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde, karşılayıcı oyuncu veya çiftin vuruşlarını
saymak üzere, yardımcı hakem veya ayrı bir görevli, vuruş sayıcı olarak görevlendirilebilir.
2.3.2.7. 2.3.2.5. ve 2.3.2.6. gereğince yardımcı hakem veya vuruş sayısı hakemin vermiş
olduğu bir karar, hakem tarafından geçersiz sayılamaz.

2.3.3. İtirazlar
2.3.3.1. Bireysel maçta oyuncuların, takım maçında takım antrenörlerinin anlaşması,
bir olgu hakkındaki sorunlarda müsabaka hakeminin, kural ve yönetmeliklerin
 yorumu ile ilgili sorunlarda sorumlu başhakemin, turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili
sorunlarda, sorumlu başhakemin turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili sorunlarda,
sorumlu yönetim komitesinin kararlarını değiştiremez
2.3.3.2. Sorumlu maç görevlisinin bir olgu ile ilgili kararına karşı başhakeme veya başhakemin
 kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili kararına karşı sorumlu yönetim komitesine itirazda bulunulamaz.
2.3.3.3. Maç görevlisinin kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili bir kararına sorumlu başhakeme
itiraz edilebilir. Başhakemin kararı son ve kesin karar olacaktır.
2.3.3.4. Kural ve yönetmeliklerle belirlenmemiş turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili
konularda başhakem kararına, sorumlu yönetim komitesine itiraz edilebilir. Sorumlu yönetim komitesinin kararı son ve kesin karar olacaktır.
2.3.3.5. Bireysel maçlarda itiraz, sadece sorunun çıktığı maça katılan bir oyuncu tarafından
yapılabilir. Takım maçlarında ise itiraz sadece sorunun çıktığı maça katılan ilgili takımın kaptanı tarafından yapılabilir.
2.3.3.6. Yönetmelik ve kuralların yorumu ile ilgili olarak başhakemin, veya turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili olarak sorumlu yönetim komitesinin kararından kaynaklanan
sorunlar itiraz yetkisine sahip oyuncu veya takım kaptanı tarafından, kendi federasyonu
kanalı ile, incelemek üzere ITTF kural komitesine aktarılabilir.
2.3.3.7. ITTF kural komitesi, gelecekteki kararlar için kılavuz olmak üzere bir kural belirler.
Bu kural, bir federasyon tarafından konsey veya genel kurula protestoya konu edebilir.
Ancak bütün bunlar, sorumlu başhakem veya sorumlu yönetim komitesinin daha önce
almış olduğu kararın kesinliğini etkilemez.2.4. MAÇ YÖNETİMİ
2.4.1. Sayıların Belirtilmesi
2.4.1.1. Hakem, rallinin tamamlanmasından sonra, top oyun dışı kalır almaz veya mümkün
olan en kısa zamanda sayıları söyleyecektir.
2.4.1.1.1. Set süresince, hakem sayıları sayarken, önce bir sonraki rallide servis atacak oyuncu
veya çiftin sayısını ve sonra karşı oyuncu veya çiftin sayısını söyleyecektir.
2.4.1.1.2. Hakem, setin başlangıcında ve her servis değişiminde sayılardan sonra,
servisçiyi işaret edecek ve adını söyleyecektir.
2.4.1.1.3. Her setin sonunda, hakem önce seti kazanan oyuncu veya çiftin ismini, sonra
 kazanan oyuncu veya çiftin sayısını, daha sonra kaybeden oyuncu veya çiftin sayısını
söyleyecektir.
2.4.1.2. Hakem sayıları sayarken, kararını belirten el işaretleri kullanabilir.
2.4.1.2.1. Bir sayı olduğunda, hakem, sayıyı kazanan oyuncu veya çift tarafındaki elini, omuz
hizasına kadar kaldırabilir.
2.4.1.2.2. Herhangi bir nedenle bir ralli let olduğunda hakem, rallinin sona erdiğini belirtmek
üzere elini başından yukarı seviyeye kadar kaldırabilir.
2.4.1.3. Sayılar ve çabuklaştırılmış sistemde vuruş sayıları İngilizce veya her iki oyuncu veya
çift ile hakem için uygun herhangi bir başka dilde sayılacaktır.
2.4.1.4. Sayılar mekanik veya elektrikli tabelalarla oyuncular ve seyirciler tarafından açıkça görülebilecek şekilde gösterilecektir.
2.4.1.5. Bir oyuncu kötü davranış nedeniyle resmen uyarıldığında, sayı tabelası üzerinde veya yakınında o oyuncunun sayısının yanına bir sarı kart yerleştirilecektir.

2.4.2. Donatım
2.4.2.1. Oyunc

18316
0
0
Yorum Yaz